LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

ANWR-GARANT Nederland respecteert de privacy van alle bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld. De privacy policy geldt voor iedereen die de website ANWR-GARANT Nederland bezoekt.

Beheer

De website www.anwr-garant.nl, wordt in opdracht van ANWR-GARANT Nederland B.V. uitgevoerd door werknemers binnen ANWR-GARANT Nederland.

MATOMO

ANWR-GARANT Nederland maakt gebruik van Matomo om de functionaliteit van bepaalde pagina's van de website te optimaliseren. Matomo is een open-source analytics platform waaruit verschillende analyses gehaald worden. Deze informatie wordt opgeslagen en geanalyseerd waardoor ANWR-GARANT Nederland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst kan zijn.

Disclaimer

ANWR GARANT Nederland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de bezoeker van ANWR-GARANT Nederland zijn verstrekt worden niet verstrekt aan derden die niet gelieerd zijn aan ANWR-GARANT Nederland. Er zijn echter een uitzondering op deze regel:

a. Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Beveiliging

ANWR-GARANT Nederland heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Wil je reageren op ons privacy beleid of vind je dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid of wettelijke voorschriften, vragen we je contact met ons op te nemen. Voor boven genoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kun je contact opnemen met ANWR-GARANT Nederland, Buizerdlaan 6, 3435 SB Nieuwegein.