LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

Meer mogelijkheden, marges en markten. Make it bigger.

ANWR betaalt al sinds de oprichting in 1919 de facturen van de leveranciers van haar leden. Sinds 1979 werken wij samen met de DZB BANK als speciale bank voor de handel. Samen vormen wij één van de grootste partners voor de detailhandel en begeleiden wij leveranciers en detaillisten stap voor stap naar succes. Inmiddels maken in 16 landen zo’n 1.200 leveranciers en 6.000 detaillisten gebruik van het centrale betalingssysteem van ANWR-GARANT en DZB BANK.

DZB BANK biedt: 100% betaling, geen kosten, geen verliezen

DZB BANK garandeert haar handelspartners 100% betaling. Drie keer per maand verwerken wij de facturen van onze leveranciers. Alle openstaande rekeningen van de betreffende leden worden via één betaling aan de leveranciers overgemaakt. Stipt en volledig.

Toetsing detaillisten

Detaillisten toetsen we volgens de gebruikelijke ratingcriteria. Zodra een detaillist lid geworden is van ANWR-GARANT,  kan deze  zonder verdere financiële toetsing of garanties bestellen bij de aangesloten leveranciers. De detaillist heeft alle vrijheid,  de leverancier krijgt orders met alle zekerheden. Doordat DZB BANK altijd snel en stipt -in eerste conditie-  betaalt, houden we de geld- en goederenstromen in beweging – en daardoor dus ook de markt.

Aanvullende diensten van DZB bank.

Als handelspartner kan de DZB bank seizoens- en verbouwingskredieten aan haar detaillisten verstrekken.