LOGIN

Wählen Sie die Seite, auf der Sie sich anmelden möchten:

DZB Bank: meer mogelijkheden, marges en markten

ANWR betaalt al sinds de oprichting in 1919 de facturen van de leveranciers van haar leden. Sinds 1979 werken wij samen met de DZB BANK als speciale bank voor de handel. Samen vormen wij één van de grootste partners voor de detailhandel en begeleiden wij leveranciers en detaillisten stap voor stap naar succes. Inmiddels maken in 16 landen zo’n 1.200 leveranciers en 4.000 detaillisten gebruik van het centrale betalingssysteem van ANWR en de DZB BANK.

DZB BANK biedt: 100% betaling, geen kosten, geen verliezen

DZB BANK garandeert haar handelspartners 100% betaling. Drie keer per maand verwerken wij de facturen van onze leveranciers. Alle openstaande rekeningen van de betreffende leden worden via één betaling aan de leveranciers overgemaakt. Stipt en volledig.

Toetsing detaillisten

Detaillisten toetsen we volgens de gebruikelijke rating criteria. Zodra een detaillist lid geworden is van ANWR-GARANT kan deze, zonder verdere financiële toetsing of garanties, bestellen bij de aangesloten leveranciers. De detaillist heeft alle vrijheid en de leverancier krijgt orders met alle zekerheden. Doordat DZB BANK altijd snel en stipt -in eerste conditie- betaalt, houden we de geld- en goederenstromen in beweging – en daardoor dus ook de markt.

Aanvullende diensten van DZB Bank.

Als handelspartner kan de DZB bank seizoens- en verbouwingskredieten aan haar detaillisten verstrekken.

Drie zekerheden

  1. DZB Bank valt onder het Duitse bankentoezicht. Het eigen kapitaal van 25% is voor de bankenbranche bovengemiddeld. Dat feit alleen al biedt een uitzonderlijk hoge zekerheid.
  2. Door deelname aan het waarborgfonds van Volks- en Raiffeisenbanken zijn alle risico’s afgedekt. Naast het grote aandeel eigen kapitaal is dit een extra aanvulling van de zekerheid.
  3. In het centrale betalingssysteem zijn door ons geaccepteerde rekeningen met een kredietverzekering afgedekt.

Wilt u meer weten over de werkwijze van de DZB Bank en de afhandeling van de decades? Dan kunt u contact opnemen met Domenik Meyer.

Domenik Meyer
+ 0049 211 338 6924     domenik.meyer@dzb-bank.de

Bedrijfadvies

Als Retail Service Organisatie geven wij voor verschillende onderdelen advies:
Individueel advies, credit management, rentabiliteitsadvies, organisatie advies, financieel advies, advies voor startende ondernemers,  bedrijfsvergelijking, bedrijfsovername en inkoopadvies. Als u meer specifieke informatie wilt weten, neem dan contact met ons op.

Retailadvies/Retail

Buiten bedrijfsadvies geven wij ook specifiek Retailadvies. Voorbeelden daarvan zijn marketingconcepten, seizoen reclame, individuele reclame, sale acties ,seminars en trainingen. Als u meer specifieke informatie wilt weten over bovenstaande punten, neem dan gerust contact met ons op.

Intranet

Via dit medium houden wij onze leden op de hoogte van wat er speelt in de markt, informeren we over onze inkoopprogramma’s en over producten en diensten die onze contractleveranciers aanbieden.  Het systeem kent o.a. de volgende mogelijkheden: actueel nieuws, vraag en aanbod, personeel van ANWR-GARANT, leverancierslijst, formulieren van de inkoopprogramma’s, trends en actueel informatie. Iedere week zullen wij  nieuwe berichten plaatsen en eens per week op vrijdag ontvangen onze leden een weekoverzicht per mail van al deze berichten.
Kortom, een informatiebron waar alles op staat en waar onze leden hun informatie kunnen delen met collega’s.
https://agn-portal.nl/